för företag

Ämnar ni ordna en kick-off, en teambildningskurs eller en personaltillställning?

Tillsammans skräddarsyr vi en oförglömlig dag! Hästarnas närvaro och arbete med dem erbjuder en ypperlig chans till att undersöka och utveckla självkännedom, ledarskap, iakttagelseförmåga och kommunikationsfärdigheter.

Förfrågningar: info@trollhorse.fi