bra att veta

Prislista

Ordinarie veckotimme: termin ca 17 - 19 h 37 € / h. Fakturering 2 x / termin

Enstaka timme, drop-in timme: 40,00 €

Terrängritt: 1 h 40,00 €, 1,5 h 50,00 €

Du kan också betala med Smartum motions- och kultursedlar eller TYKY-sedlar.


Bokning av terräng & förfrågningar

– i första hand per e-post: info@trollhorse.fi

- stora grupper och specialgrupper: maria.ingman@trollhorse.fi / tel: 050-4654742


Avbokningar

Ordinarie veckotimmar avbokas lämpligast per e-post eller under samma dag med t.ex ett sms till telefonnumret 050-4654742.

Terrängritter avbokas lämpligast per e-post eller under samma dag per telefon 0504654742.

En terrängbokning är bindande och därför uppbärs en anmälningsavgift på 10,00 €.


Ersättningstimmar

Ersättningstimmar; Timryttarna har rätt att ersätta sin frånvaro på en ersättningstimme om ersättningstimmen bokas senast under frånvaroveckan. Meddela i tid, senast kl 15 under frånvarodagen, Maria per telefon 050-4654742 om du inte kan delta på din normala veckotimme.

Ersättningstimme ordnas i huvudsak på måndagar kl 19.30-20.30. Ersättningstimmar för barn ordnas på lördagar vid behov. Ersättningstimmen kan också ridas som en terräng i veckoslutens terränggrupper, förutsatt att det finns plats i gruppen.


Klädsel

Vi rekommenderar klädsel enligt väderlek. En godkänd, korrekt utprovad hjälm är obligatorisk och stallet lånar också ut hjälmar vid behov. Byxorna bör vara töjbara utan skavande sömmar. Klackförsedda, lågklackade skodon är lämpliga och på händerna kan man gärna ha handskar. Vid behov kan man fråga råd om klädsel av instruktören.


Olycksfallsförsäkring

Alla rider hos oss under eget ansvar. Vi förutsätter att deltagarnas personliga försäkringsskydd är uppdaterat.


Ordningsregler

Våra kunders, besökares och hästarnas trygghet och säkerhet i stallet och dess närmiljö prioriterar vi högt. Vi ber er bekanta er med ordningsreglerna på stallets anslagstavla!


Ryttarnas vikt

Eftersom vi håller oss med islandshästar bör ryttarnas vikt inte överstiga 85 – 90 kg.